Taastuvenergia kasutuselevõtt

Thermia kliendid jutustavad oma lugusid

Lorem ipsum

Kulude vähendamise ja jätkusuutlikkuse maksimeerimise kaks eesmärki esitavad järjest rangemaid nõudeid hoone projekteerimisele, kasutamisele ja toimivusele. Tänapäevane suundumus ehitada väikese energiatarbega ehk niinimetatud null-energiabilansiga hooneid peegeldab radikaalseid muutusi hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, et vähendada nende keskkonnamõju.

Enam kui veerand Euroopa CO2-heitkogustest on pärit meie elamute kütmisest, valgustusest ja majapidamismasinate kasutamisest. Koguni 80% sellest on põhjustatud hoonete kütmisest ja sooja tarbevee valmistamisest. On ilmne, et peame elamute kütmiseks ja sooja tarbevee valmistamiseks leidma alternatiivid ja tõhusamad viisid.

Soojuspumbad kasutavad ära maapinnas, õhus või vees salvestunud energia ja muundavad selle hoone keskkonnahoidlikuks sisekliimaks. Soojuspumbad on väga keskkonnasäästlikud ja aitavad saavutada heitkoguste sihtväärtusi, sest fossiilseid kütuseid ei põletata.

Õhk- ja maasoojuspumpadel on potentsiaal vähendada teie elamu CO2-heitkoguseid kuni 50% võrra ja see võib olla teie individuaalne panus selleks, et 2020. aastaks täita kohustus, mille kohaselt peab 20% Euroopas toodetud energiast olema pärit taastuvatest energiaallikatest.

Kontakt

Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust

Kirjutage meile

We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message... more
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above... more
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Mandatory field

Thermia partner Eestis

Airwave OÜ

Airwave OÜ

+372 6 000 970